PONÚKAME VÁM KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI KOMERČNEJ BEZPEČNOSTI

  • DETEKTÍVNO-PÁTRACIA ČINNOSŤ
  • OCHRANA OSÔB A MAJETKU
  • ZBER A ANALÝZA INFORMÁCIÍ NA OBJEDNÁVKU

  • STRÁŽNA A OCHRANNÁ SLUŽBA
  • PREVOZY A PREPRAVA OSÔB, PEŇAZÍ A CENÍN
  • OCHRANA OBJEKTOV ZÁSAHOVOU JEDNOTKOU
  • PREVÁDZKOVANIE STREDISKA REGISTROVANÝCH POPLACHOV

  • VYPRACOVANIE PROJEKTU OCHRANY
  • PREVÁDZKOVANIE KURZOV SBS NA ZÁKLADE AKREDITÁCIE
  • PORADENSKÁ SLUŽBA K UVEDENÝM ČINNOSTIAM
Počet prístupov: